Nyheter

Nyheter

Kostförmån 2019

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2019, med 2018 års belopp inom parantes.

  • Frukost 49 kr (47 kr)
  • Lunch eller middag 98 kr (94 kr)
  • Helt fri kost 245 kr (235 kr)

På befintliga företag behöver du justera beloppen på dina lönearter som hanterar förmåner (id 420-422 om du använt våra standardlönearter). Nya företag som läggs upp efter årsskiftet, med rätt programversion, kommer automatiskt att få de nya beloppen på aktuella lönearter.

Basbelopp 2019

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kr inkomståret 2019, dvs från 45 500 kr till 46 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 47 400 kr, vilket är en höjning med 900 kr.

AGI– är du förberedd?

Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – det går att rapportera manuellt men annars krävs det att du har ett aktuellt och anpassat löneprogram som kan hantera AGI.

För vissa företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) började reglerna gälla redan 1 juli i år. 

Bolagskatten sänks

Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. 

Bolagsskatten sänks i två steg; 2019-2020 är den 21,4 procent och från och med 2021 20,6 procent. Därmed är det aktuellt att gå igenom och justera uppskjuten skatteskuld/uppskjuten skattefordran i bokslutet per 30 juni 2018.


Karensavdrag i stället för Karensdag

Den 1 januari ersätts karensdag vid sjukfrånvaro med ett nytt karensavdrag